Turnen

Deze meisjes trainen 9 uur per week, verdeeld over drie dagen. Een training begint altijd met een warming-up, gevolgd door een krachttraining. Daarna worden ze in groepjes verdeeld en wordt er getraind op de toestellen. Bij het dames turnen zijn vier verschillende onderdelen n.l. sprong, brug, balk en vloer. 

Ook gaat deze selectiegroep regelmatig naar regionale- en landelijke wedstrijden. Bij deze wedstrijden wordt iedere turnster naar leeftijd en niveau ingedeeld. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, de onderbouw vanaf 6 jaar, de middenbouw vanaf 9 jaar en de bovenbouw vanaf 12 jaar. Vanaf 9 jaar kun je meedoen aan de regionale wedstrijden. 

De trainingen worden gegeven door Angelique Dekker, Ria de Jong, Tessa Talens en Yvar Neep.

 

(Turnen is een selectie sport. Dit betekend dat kinderen alleen geselecteerd kunnen worden uit bv. de gymles of via de speciale testdag die 1 keer per jaar gehouden wordt.)